bip.gov.pl
RSS
A A A K

ul.Wrocławska 170, 45-836 Opole, tel. 77 54 17 161


Aktualności

Poradnik Dobrych Praktyk Higienicznych Wytwarzania Serów

10.11.2017

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu informuje, o możliwości udostępnienia Rolnikom zajmującym się przetwórstwem mleka przygotowanego z inicjatywy Stowarzyszenia Serowarów Rodzinnych, przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, oraz pozytywnie ocenionego przez Główny Inspektorat Weterynarii
„Poradnika Dobrych Praktyk Higienicznych Wytwarzania Serów i Innych Produktów Mleczarskich w Farmerskim Przetwórstwie Mleka”

Informacja dla rolników

03.11.2017

 Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) obowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada - co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia.

Aktualne ogłoszenia o pracę

23.10.2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska: inspektor weterynaryjny do spraw: bezpieczeństwa żywności w zespole ds. bezpieczeństwa żywności oraz inspektor weterynaryjny do spraw: zdrowia zwierząt.Opublikował: Ewa Mroczkowska-Rossmann
Publikacja dnia: 06.05.2015
Podpisał: Ewa Rossmann
Dokument z dnia: 12.10.2010
Dokument oglądany razy: 126 145