bip.gov.pl https://dsc.kprm.gov.pl/
RSS
A A A K

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

W celu złożenia wniosku do Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP

Adres elektronicznej skrzynki podawczej (ESP) - /7542558073/skrytka

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do PIW Opole:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypenienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Opolu na następujących nośnikach danych:

a. Dyskietka 1,44 MB

b. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0

c. Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do PIW Opole:

4. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

5. Akceptowalne formaty załączników to:

§ DOC, RTF

§ XLS

§ CSV

§ TXT

§ GIF, TIF, BMP, JPG

§ PDF

§ ZIP

6. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

7. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.Opublikował: Ewa Mroczkowska-Rossmann
Publikacja dnia: 12.04.2016
Podpisał: Ewa Mroczkowska-Rossmann
Dokument z dnia: 12.08.2011
Dokument oglądany razy: 6 047