bip.gov.pl https://dsc.kprm.gov.pl/
RSS
A A A K

Przetargi

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

Przetarg

Przetarg na zakup dwóch samochodów osobowych dla PIW Opole został ogłoszony.

Plan postępowań

Przetarg

ARCHIWUM:

Informacja z dnia 24 listopada 2014


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: zakup samochodu służbowego dla Inspektorów PIW w Opolu w celu przeprowadzania kontroli oraz przewozu prób złożone zostały oferty od 3 podmiotów:


Lp. Nazwa i adres wykonawcy cena brutto:


1 J&R Auto Salon Sp. z o.o. ul. Wrocławska 137, 45-836 Opole

- 66.996 zł
- 62.904 zł


2. VIPCar Sp. z o.o. ul. Pużaka 6, 45-273 Opole

- 65.856 zł


3. AUTO TIM Janeczko Sp. z o.o. ul. Oleska 152, 45-239 Opole

-58.306 zł
-63.306 zł

-69.115,50 zł


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu informuje, że umowa na w/w zamówienie zostanie podpisana z wykonawcą nr 1 – samochód o wartości 62.904 zł.

Zakończone przetargi:

Nazwa przetargu: ZKiA-241/1/2011

Przetarg nieograniczony dotyczył udzielenia zamówienia publicznego na dostawę dwóch fabrycznie nowych, nieużywanych samochodów osobowych, jednego producenta i jednej marki, dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Opolu (o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - zwanej w dalszej części „ustawą" (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów tej ustawy.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Jeżeli pobierają Państwo SIWZ ze strony www.piw.opole.pl i chcieliby Państwo otrzymać zapytania i odpowiedzi od innych oferentów, prosimy o podanie danych do kontaktu przesyłając je pod adres e-mail Powiatowego Lekarza Weterynarii: piw.opole@wiw.opole.pl

Złożone zapytania dotyczące wymagań określonych w SWIZ:

Pytanie nr 1:

Część A1 Samochód osobowy typu SUV z napędem 4x4. Punkt 4

Czy zamawiający dopuszcza samochód, którego prześwit wynosi 172 mm?

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza samochodu o prześwice poniżej 190 mm.

Pytanie nr 2:

Czy zamawiający ma jakieś preferencje, co do kolorów samochodów?

Odpowiedź: zamawiający nie ma określonych preferencji co do koloru samochodów.

Pytanie nr 3:

Czy zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ w punkcie A1 podpunkt 4 dopuszcza zmianę zamiast 19 cm prześwitu 17 cm?

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza samochodu o prześwicie poniżej 190 mm.łOpublikował: Ewa Mroczkowska-Rossmann
Publikacja dnia: 09.11.2022
Podpisał: Ewa Mroczkowska-Rossmann
Dokument z dnia: 26.10.2011
Dokument oglądany razy: 34 221