bip.gov.pl https://dsc.kprm.gov.pl/
RSS
A A A K

Informacja dla myśliwych

01.04.2019

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu, przekazuje poniższe informacje dotyczące badania mięsa dzików na obecność włośni:


Mięso dzików odstrzelonych, w celu produkcji mięsa, poddaje się badaniu na obecność włośni jedną z metod określoną w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE)2015/1375 z dnia ) 10 sierpnia 2015 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włośni (Trichinella) w mięsie (Dz. Urz. UE L 212 z 11.08.2015, str. 7) albo metodą badania trychinoskopowego określoną, na koszt:


1) posiadacza tego mięsa
Mięso dzików odstrzelonych, w celu produkcji mięsa, poddaje się badaniu na obecność włośni przez urzędowego lekarza weterynarii.
Próbki powinny być dostarczone do urzędowego lekarza weterynarii:
- niezwłocznie po wykonaniu odstrzału, nie później niż 48 godzin od dokonania odstrzału.

Próbki powinny być przechowywane i transportowane w warunkach zapobiegających
rozkładowi gnilnemu mięsa, przy czym próbki nie mogą być mrożone.
Dostarczający próbki powinien poinformować urzędowego lekarza weterynarii o:
- wieku zwierzęcia;
- miejscu pochodzenia zwierzęcia;
- części zwierzęcia, z której zostały pobrane próbki do badania.
U dzików:
1) pobiera się sześć próbek mięsa, każda wielkości orzecha laskowego, po jednej próbce z:
a) mięśni każdego filaru przepony w przejściu do części ścięgnistej,
b) mięśni żuchwowych,
c) mięśni przedramienia,
d) mięśni międzyżebrowych,
e) mięśni języka;


2)jeżeli nie można pobrać próbek z niektórych mięśni określonych w pkt 1,wówczas pobiera się cztery próbki mięsa z mięśni, które są dostępne;

3) łączna masa pobranych próbek nie powinna być mniejsza niż 50 g.

W zależności od wyniku badania otrzymuje się:
- albo zaświadczenie o przeprowadzeniu badania próbek mięsa wystawiane przez urzędowego lekarza weterynarii w przypadku gdy nie stwierdzono włośni,
- albo decyzję administracyjną w sprawie uznania mięsa za niezdatne do spożycia przez ludzi, określając w niej sposób postępowania z tym mięsem wydaną przez powiatowego lekarza weterynarii, w przypadku stwierdzenia włośni.


Mięso dzików odstrzelonych nie może zostać spożyte ani przetworzone przed uzyskaniem zaświadczenia.


Zaświadczenie trzeba zachować, by można było je okazać w przypadku kontroli.

Opublikował: Ewa Mroczkowska-Rossmann
Publikacja dnia: 01.04.2019

Dokument oglądany razy: 380
« inne aktualności