bip.gov.pl https://dsc.kprm.gov.pl/
RSS
A A A K

KOMUNIKAT

27.12.2023

 O terminie udostępnienia przez Głównego Lekarza Weterynarii systemu teleinformatycznego poinformuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z odpowiednim wyprzedzeniem.
W związku z powyższym, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r.
do dnia udostępnienia przez Głównego Lekarza Weterynarii ww. systemu dokumentacja stosowanych produktów leczniczych oraz dokumentacja leczenia zwierząt powinna być prowadzona przez właścicieli lub posiadaczy zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność, odpowiednio na podstawie przepisów art. 108 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r. oraz na podstawie przepisów art. 102 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. Ww. przepisy określają zakres danych, które obejmuje dokumentacja stosowanych produktów leczniczych oraz dokumentacja leczenia zwierząt oraz dotyczą kwestii przechowywania i udostępniania tej dokumentacji właściwym organom.


Mając na względzie, że przywołane przepisy unijne nie określają wzoru tej dokumentacji, ale stwarzają możliwość jej prowadzenia w formie papierowej lub elektronicznej, dopuszczalne jest przyjęcie prowadzenia tej dokumentacji w jednej z tych form, z wykorzystaniem wzoru stosowanego dotychczas.


W świetle tych okoliczności niewykonanie obowiązku określonego w art. 53 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt do czasu udostępnienia systemu teleinformatycznego przez Głównego Lekarza Weterynarii nie stanowi wykroczenia, o którym mowa w art. 85 ust. 1 pkt 4 i pkt 7 ww. ustawy.

Opublikował: Ewa Mroczkowska-Rossmann
Publikacja dnia: 27.12.2023

Dokument oglądany razy: 488
« inne aktualności