bip.gov.pl https://dsc.kprm.gov.pl/
RSS
A A A K

Wścieklizna

09.01.2024

 Ważne jest jak najszybciej dokładnie przemyć wodą i mydłem ranę lub powierzchnię narażoną na kontakt ze zwierzęciem i skontaktować się z lekarzem medycyny.

PLAKAT

Każde ugryzienie człowieka przez dzikie lub wzbudzające podejrzenie pogryzienie przez zwierzę domowe wymaga dokładnego sprawdzenia. Zdarzenie powinno zostać zgłoszone Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii.
Szczepienie zwierząt domowych
Zgodnie z przepisem art. 56. Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j.Dz.U.2023.1075.):
1. Psy powyżej 3. miesiąca życia na obszarze całego kraju oraz lisy wolno żyjące na obszarach określonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
2. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.
3. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.
4. Psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez lekarzy weterynarii, o których mowa w ust. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie, o którym mowa w art. 24e ust. 2.
Natomiast zgodnie z przepisem art.85 ww. ustawy:
1a. Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a w przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie od tego obowiązku – PODLEGA GARZE GRZYWNY

Opublikował: Ewa Mroczkowska-Rossmann
Publikacja dnia: 09.01.2024

Dokument oglądany razy: 518
« inne aktualności