bip.gov.pl https://dsc.kprm.gov.pl/
RSS
A A A K

Informacja o sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego

21.02.2024

 Legalne prowadzenie produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego może odbywać się, np. w formie:
1. Sprzedaży bezpośredniej (SB), polegającej na zbywaniu produktów pochodzenia zwierzęcego wyłącznie wyprodukowanych z własnych surowców przez dany podmiot.

2. Rolniczego handlu detalicznego (RHD), który jest jedną z form handlu detalicznego,
w ramach którego możliwa jest produkcja i sprzedaż żywności, zawierającej produkty pochodzenia zwierzęcego czy żywności złożonej (zawierającej produkty pochodzenia zwierzęcego i środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego), która musi zawierać
co najmniej jeden składnik pochodzący w całości z własnej uprawy, hodowli lub chowu.

3. Działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO), w której przedmiotem działalności są określone produkty wyłącznie pochodzenia zwierzęcego (nie muszą pochodzić
z własnego gospodarstwa).


Gospodarstwa rodzinne mogą rozpocząć działalność w ramach powyższych form
po uprzedniej rejestracji (bez obowiązkowego zatwierdzenia) u powiatowego lekarza weterynarii. W tym celu na 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności należy złożyć stosowny wniosek do właściwego ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia działalności powiatowego lekarza weterynarii.

Więcej informacji można uzyskać na stronach:
- Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rolniczy-handel-detaliczny-informacje-podstawowe
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/sprzedaz-bezposrednia-produktow-pochodzenia-zwierzecego-wymagania-z-zakresu-bezpieczenstwa-zywnosci

- Głównego Inspektoratu Weterynarii:
• https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/sprzedaz-bezposrednia
• https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/rolniczy-handel-detaliczny
• https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/dzialalnosc-marginalna-lokalna-i-ograniczona

Opublikował: Ewa Mroczkowska-Rossmann
Publikacja dnia: 21.02.2024

Dokument oglądany razy: 254
« inne aktualności