bip.gov.pl
RSS
A A A K

Aktualności

Pokaż aktualności z roku:

Zasady przeprowadzania kontroli urzędowych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej

19.09.2018

Kontrolami objęte są wszystkie działalności nadzorowane przez Inspekcję Weterynaryjną, zarówno te zarejestrowane lub zatwierdzone, jak również te, które pomimo takiego obowiązku nie zostały zgłoszone właściwemu organowi Inspekcji (działalność nielegalna).

24 grudnia dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej

07.09.2018

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu informuje, iż  dzień 24 grudnia będzie dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej

Informacja dla zgłaszających padnięcie zwierząt gospodarskich

07.09.2018

W przypadku zgłoszenia padnięcia bydła, owcy i kozy w dniu wolnym od pracy - informacje na temat padnięcia należy przekazać w pierwszy dzień roboczy pod numerem telefonu:

                                                                77 446 10 26
                     

Od poniedziałku do piatku w godzinach od 7.00 -15.00
Nie przekazanie informacji w dniu wolnym od pracy nie wstrzymuje przekazania do utylizacji zwłok zwierzęcia.

Wścieklizna

13.07.2018

 Choroba ta jest jedną z najdłużej znanych i najgroźniejszych chorób odzwierzęcych. Wścieklizna jest wirusową chorobą zakaźną dotykającą centralnego układu nerwowego, na którą wrażliwe są wszystkie gatunki ssaków, w tym ludzie. Okres inkubacji choroby u ludzi wynosi od kilku dni do kilku miesięcy. Wirus wścieklizny jest wrażliwy na wysoką temperaturę i światło słoneczne, ale jednocześnie jest wysoce odporny na niskie temperatury.

Numer konta opłaty skarbowej

11.07.2018

NUMER RACHUNKU OPŁATY SKARBOWEJ URZĘDU MIASTA OPOLA:


03 1160 2202 0000 0002 1515 3249 - za wydanie decyzji (10 zł) i zaświadczenie(17zł)

Wszelkich wpłat można dokonywać BEZ PROWIZJI, na polecenie ustne w Banku Milennium:

1. Plac Wolności 6

2. 1-go Maja 6

3. ul. Wrocławska 152 C.H. Karolinka

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUMER RACHUNKU OPŁATY SKARBOWEJ PIW OPOLE:

Za wydanie świadectwa zdrowia dla zwierząt towarzyszących wyjeżdzających za granicę (25zł)

NBP Oddział Okręgowy w Opolu

28101014010061032231000000

Informacja dla hodowców zwierząt gospodarskich

09.07.2018

 Antybiotyki są produktami leczniczymi weterynaryjnymi, któe mogą być stosowane tylko z przepisu i pod nadzorem lekarza weterynarii.

Informacja dla hodowców świń

12.03.2018

Przestrzeganie zasad bioasekuracji zawartych w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, położonych na terytorium Polski poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF (poza obszarem zagrożenia, objętym ograniczeniami i ochronnym).

Zaproszenie na szkolenie

16.02.2018

 „Nowe zasady bioasekuracji przy afrykańskim pomorze świń w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie afrykańskiego pomoru świń”

Rozporządzenie

16.02.2018

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu informuje, że z dniem 27 lutego 2018 r wchodzi w życie rozporządzenie MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, które nakazuje:

Informacja

07.02.2018

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu informuje o wolnych stanowiskach nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych dla lekarzy weterynarii:
2 stanowiska w ANIMEX Foods Sp. z o.o. Sp. Komandytowa Morliny 15, 14-100 Ostróda Oddział w Opolu ul. Drobiarska 4, 45-410 Opole

Aktualne ogłoszenia o pracę

07.02.2018

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu ogłasza nabór na cztery wolne stanowiska: inspektor weterynaryjny do spraw: bezpieczeństwa żywności w zespole ds. bezpieczeństwa żywności oraz inspektor weterynaryjny do spraw: zdrowia zwierząt.

Informacja dla hodowców zwierząt gospodarskich

10.01.2018

 Informacja dla hodowców zwierząt gospodarskichOpublikował: Ewa Mroczkowska-Rossmann
Publikacja dnia: 16.01.2012
Podpisał: Ewa Rossmann
Dokument z dnia: 12.10.2010
Dokument oglądany razy: 4 285