bip.gov.pl https://dsc.kprm.gov.pl/
RSS
A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 09.05.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dane

Oferty pracy i wyznaczenia

WYZNACZENIA 2016

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu stwierdził, że w 2016 roku z przyczyn organizacyjnych nie będzie w stanie wykonać ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej to jest m. in. przeprowadzania badań rozpoznawczych, sprawowania nadzoru nad miejscami sprzedaży zwierząt oraz targowiskami, sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju, sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa zwierząt łownych oraz wystawiania wymaganych świadectw zdrowia, badania mięsa zwierząt łownych, pobierania próbek do badań, badania mięsa zwierząt łownych, badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni, sprawowania nadzoru nad przetwórstwem mleka przechowywaniem produktów mleczarskich, badania przedubojowego drobiu na terenie gospodarstwa pochodzenia oraz wystawiania wymaganych świadectw zdrowia, dlatego też do dnia 30 października 2015 oczekuje ofert lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej zainteresowanych wyznaczeniem na czas określony do wykonywania w/w czynności.

Oświadczenie

ARCHIWALNE OGŁOSZENIA O PRACĘ I WYZNACZENIA:

ROK 2014

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu poszukuje lekarzy weterynarii posiadających odpowiednie uprawnienia do sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa oraz do pełnienia nadzoru nad rozbiorem i wykonywania badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni w roku 2014 w PUH „TYTUS” Katarzyna Leszczyńska ul. Wspólna 3, 45 – 837 Opole

Zarządzenie Opolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

Zarządzenie

Informacja

Zarządzenie

OFERTA WYZNACZENIA

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu poszukuje lekarzy weterynarii posiadających odpowiednie uprawnienia do sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa oraz do pełnienia nadzoru nad rozbiorem i wykonywania badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni w roku 2014 w PUH „TYTUS” Katarzyna Leszczyńska ul. Wspólna 3, 45 – 837 Opole

Protokół komisji

Wyznaczenia PUH „TYTUS” Katarzyna Leszczyńska

Zarządzenie

Sprawowanie nadzoru nad ubojem

Zarządzenie nr 5

AKTUALNE OGŁOSZENIA O PRACĘ

Inspektor weterynaryjny do spraw pasz i utylizacji

Inspektor weterynaryjny do spraw do spraw bezpieczeństwa żywności
w zespole ds. bezpieczeństwa żywności

ARCHIWALNE OGŁOSZENIA O PRACĘ I WYZNACZENIA:

ROK 2016

Inspektor weterynaryjny do spraw pasz i utylizacji - wynik

Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności -wynik

Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności
w zespole ds. bezpieczeństwa żywności
  - wynik naboru

Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia zwierząt
w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt
 - wynik naboru

ROK 2014

Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia zwierząt
w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt
 - wynik naboru

Starszy księgowy w zespole ds. finansowo - księgowych i administracji - wynik naboru

Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych  - wynik naboru

WYZNACZENIA NA ROK 2014

Wyniki wyznaczeń na rok 2014

Protokół komisji

Informacja w sprawie wyznaczeń

Zarządzenie

Wniosek o wyznaczenie na rok 2014 - dokument w formacie doc

Wniosek o wyznaczenie na rok 2014 - dokument w formacie pdf

Wzór wypełnienia wniosku

1. Wykaz obwodów urzędowego badania na rok 2014

2. Wykaz podmiotów do sprzedaży bezpośredniej na rok 2014

3. Wykaz ubojni do nadzoru na rok 2014

4. Wykaz zakładów do nadzoru na rok 2014

5. Badania rozpoznawcze stad bydła w powiecie opolskim

6. Badania rozpoznawcze stad świń w kierunku choroby Aujeszky'ego

7. Badanie gołębi przeznaczonych do wywozu na loty z wystawianiem zaświadczeń

8. Badanie zwierząt w obrocie krajowym oraz wystawianie świadectw zdrowia - fermy drobiu

9. Badanie zwierząt w obrocie krajowym oraz wystawianie świadectw zdrowia  - zwierzęta gospodarskie

10. Pobieranie próbek do badań

11. Prowadzenie badań rozpoznawczych - dochodzenia epizootyczne oraz obserwacje zwierząt podejrzanych w kierunku wścieklizny.

12. Sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt

ROK 2013

WYZNACZENIA NA ROK 2013

Protokół  komisji do spraw rozpatrzenia wniosków lekarzy weterynarii ubiegających się o wyznaczenie

Informacja o czasie i miejscu składania wniosków

Instrukcja Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Opolu

Wniosek o wyznaczenie na rok 2013 - dokument w formacie doc

Wniosek o wyznaczenie na rok 2013 - dokument w formacie pdf

1. Wykaz obwodów terenowych urzędowego badania zwierząt rzeźnych i ich mięsa na rok 2013 - Lista lekarzy wyznaczonych w poszczególnych obwodach

2. Wykaz podmiotów do sprawowania nadzoru, zakwalifikowanych do sprzedaży bezpośredniej - Lista lekarzy wyznaczonych

3. Wykaz zakładów do sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych na rok 2013 - Lista lekarzy wyznaczonych w poszczególnych zakładach

4. Wykaz zakładów do nadzoru na 2013 r. w rejonie działania PIW w Opolu - Lista lekarzy wyznaczonych w poszczególnych zakładach

5. Badania rozpoznawcze stad bydła w kierunku gruźlicy, białaczki i brucelozy. - Lista lekarzy wyznaczonych

6. Badania rozpoznawcze stad świń w kierunku choroby Aujeszky'ego - Lista lekarzy wyznaczonych

7. Badanie gołębi przeznaczonych do wywozu na loty z wystawianiem zaświadczeń - Lista lekarzy wyznaczonych

8. Badanie zwierząt w obrocie krajowym oraz wystawianie świadectw zdrowia - fermy drobiu - Lista lekarzy wyznaczonych

9. Badanie zwierząt w obrocie krajowym oraz wystawianie świadectw zdrowia - zwierzęta gospodarskie - Lista lekarzy wyznaczonych

10. Pobieranie próbek do badań - Lista lekarzy wyznaczonych

11. Prowadzenie badań rozpoznawczych - dochodzenia epizootyczne oraz obserwacje zwierząt podejrzanych w kierunku wścieklizny - Listy lekarzy wyznaczonych na terenie Opola oraz  na terenie powiatu opolskiego

12. Sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt - Lista lekarzy wyznaczonych

ROK 2014

Inspektor weterynaryjny do spraw do spraw bezpieczeństwa żywności
w zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych
 - wynik naboru

Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności w zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych - wynik naboru

Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia zwierząt w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt - wynik naboru

Inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia zwierząt w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt - wynik naboru

 Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności w zespole ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych - wynik naboru

ROK 2012

Wyznaczenia na rok 2012 - Wykaz lekarzy weterynarii wyznaczonych  na rok 2012 na podstawie art.16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.


Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych - wynik naboru


Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych - wynik naboru


Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych - wynik naboru


Inspektor weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych - wynik naboru


Inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności - wynik naboru


Aktualne oferty pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Opolu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Opublikował: Ewa Mroczkowska-Rossmann
Publikacja dnia: 09.05.2016
Podpisał: Ewa Rossmann
Dokument z dnia: 12.10.2010
Dokument oglądany razy: 10 803