bip.gov.pl
RSS
A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 15.04.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: korekta

Druki do pobrania

Bezpieczeństwo żywności

1.  Zgłoszenie zamiaru prowadzenia działalności - wniosek

2.  Zgłoszenie działalności nadzorowanej

3.  Powiadomienie o usunięciu nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli

4.  Wniosek o wystawienie wewnątrzunijnego świadectwa

5.  Zgłoszenie brojlerów do uboju

6.  Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

7.  Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju trzody chlewnej w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

8.  Zgłoszenie podmiotu na rynku pasz

9.  Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru paszowego

10. Wniosek o wydanie zaświadczenia dla myśliwych o numerze ewidencyjnym PIW Opole

11. Informacje dotyczące łańcucha żywnościowego zwierząt kierowanych do uboju

12. Wniosek o wydanie zaświadczenia dla gospodarstwa produkującego surowe mleko na rynek

13. Oświadczenie właściciela gospodarstwa o zaprzestaniu produkcji surowego mleka na rynek

14. Wniosek o wydanie zaświadczenia o urodzeniu zwierzęcia/zwierząt
w hodowli

15. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji z uaktualnionymi aktami prawnymi.

16. Wniosek o wydanie bezpłątnego zaświadczenia dotyczącego szkolenia Ubój na użytek własny

17. Oświadczenie lekarza weterynarii dotyczące zwierzęcia poddanego ubojowi  z konieczności poza rzeźnią

18. Oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią

19. Wniosek o zarejestrowanie pasieki

20. Wniosek o wydanie decyzji gruźlica, białaczka, bruceloza

21. Zgłoszenie drobiu przyzagrodowego

22. Wniosek o wydanie decyzji choroba AujeszkyegoOpublikował: Ewa Mroczkowska-Rossmann
Publikacja dnia: 15.04.2019
Podpisał: Ewa Rossmann
Dokument z dnia: 12.10.2010
Dokument oglądany razy: 11 329