bip.gov.pl https://dsc.kprm.gov.pl/
RSS
A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 28.07.2022, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodano nowe wnioski

Druki do pobrania

Bezpieczeństwo żywności

 Zgłoszenie zamiaru prowadzenia działalności - wniosek

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca zycia, owiec lub kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na uzytek własny

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju trzody chlewnej w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny.

Wniosek o wydanie zaświadczenia dla gospodarstwa produkującego surowe mleko na rynek

Oświadczenie właściciela gospodarstwa o zaprzestaniu produkcji surowego mleka na rynek

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji

Wniosek o wydanie bezpłatnego zaświadczenia dotyczącego szkolenia Ubój na użytek własny

Oświadczenie lekarza weterynarii dotyczące zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią

Oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią

Wniosek o uchylenie decyzji zawieszającej dostawy mleka

Wniosek o wydanie zaświadczenia na środek transportu produktów pochodzenia zwierzęcego

Wniosek o wpis zakładu prowadzącego Rolniczy Handel Detaliczny

---

Zdrowie i ochrona zwierząt

Wniosek o wydanie zgody na przemieszczenie świń ze strefy różowej

Wniosek dopłaty dla pszczelarzy

Zgłoszenie działalności nadzorowanej

Powiadomienie o usunięciu nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli

Wniosek o wystawienie wewnątrzunijnego świadectwa

Zgłoszenie brojlerów do uboju

Wniosek o wydanie zaświadczenia dla myśliwych o numerze ewidencyjnym PIW Opole

Informacje dotyczące łańcucha żywnościowego zwierząt kierowanych do uboju

Wniosek o wydanie zaświadczenia o urodzeniu zwierzęcia/zwierząt
w hodowli

 Wniosek o zarejestrowanie pasieki

 Wniosek o wydanie decyzji gruźlica, białaczka, bruceloza

 Zgłoszenie drobiu przyzagrodowego

 Wniosek o wydanie decyzji choroba Aujeszkyego

Wniosek o rejestrację hodowli psów/kotów/fretek

---

Pasze i utylizacja

Zgłoszenie podmiotu na rynku pasz

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie rejstru paszowego

Wniosek o wyrejestrowanie z rejestru paszowego

Wniosek o rejestrację zakładu

Załącznik do wniosku o rejestrację zakładuOpublikował: Ewa Mroczkowska-Rossmann
Publikacja dnia: 28.07.2022
Podpisał: Ewa Rossmann
Dokument z dnia: 12.10.2010
Dokument oglądany razy: 17 985