bip.gov.pl https://dsc.kprm.gov.pl/
RSS
A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 14.11.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodoano tresc

Przetargi

Aktualny przetarg nieograniczony dotyczy udzielenia zamówienia publicznego na dostawę dwóch fabrycznie nowych, nieużywanych samochodów osobowych, jednego producenta i jednej marki, dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Opolu (o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - zwanej w dalszej części „ustawą" (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów tej ustawy.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

SIWZ.pdf

SIWZ.docOpublikował: Ewa Mroczkowska-Rossmann
Publikacja dnia: 14.11.2011
Podpisał: Ewa Mroczkowska-Rossmann
Dokument z dnia: 26.10.2011
Dokument oglądany razy: 1 064